Be om varaktiga offentliga åtaganden om att spara energi

Idag förbrukar människan för mycket energi. För att hjälpa oss själva och varandra att spara energi kan man göra ett offentligt ställningstagande i form av klistermärken med information om vilka knep man använder på synliga platser. Därför kan följande nudge ha stor påverkanskraft.

Vi människor är sociala varelser och påverkas av vad människor runt omkring oss gör och tycker. Genom att sätta upp klistermärken på brevlådan, cykelkorgen, bilen, villans avfallskärl etc. om att hushållet har anammat en energibesparingsåtgärd/-vana (t.ex. använda enbart LED-lampor, använda fläkt istället för AC) kanske man enkelt kan göra annars osynliga beteenden mer synliga.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in