Spara energi, tid och pengar genom konkreta, löpande underhållsplaner

När något är otydligt eller svårt att förstå är det lätt hänt för många av oss att strunta i eller skjuta på det. Genom att synlig- och tydliggöra rutiner för t.ex. energieffektivitet kan fler bidra till att göra skillnad.

Problem/Möjlighet

Våra val och beteenden påverkas och hindras alltför ofta av olika typer av barriärer. Även i de fall vi gärna vill göra något så kan både verkliga och upplevda hinder göra att vi istället blir passiva eller väljer ett annat alternativ som känns lättare. Många förstår t.ex. vikten av att underhålla fastigheter och maskiner för att öka livslängden och spara energi och pengar, men om arbetet upplevs som otydligt kan det vara svårt att komma till skott och göra de åtgärder som kan behövas i tid. Att ta bort onödiga hinder, t.ex. genom att göra processer för underhåll tydliga och synliga i fastighetens underhållsplan, går det därför att få fler att arbeta aktivt med energieffektiviserande åtgärder.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in