Regelbundet digitalt stöd för att äta grönare

Vi är många som vill äta grönare. Vi är också många som i stundens hetta har svårt att hålla oss själva i schack. Ett sätt att hjälpa oss att laga mer klimatvänlig mat eller testa vegetariska rätter på restaurang är att använda digitala notifikationer i kombination med åtaganden.

När vi åtagit oss att göra något ökar sannolikheten för att vi ska genomföra beteendet i fråga. Vi vill nämligen undvika det obehag som uppstår när våra handlingar, känslor och attityder inte stämmer överens, plus att vi vill bibehålla en positiv image och självbild. Många av oss skulle gärna vilja äta mer grönt, både för vår hälsas skull och för klimatet.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in