Öka återvinning genom att berätta vart osorterat skräp hamnar

På soptipparna i Sverige är det vanligt med relativt neutrala benämningar på restavfall, såsom “Brännbart” eller “Övrigt”. Att omformulera dessa så att de påkallar personens uppmärksamhet med ett oväntat budskap skulle kunna leda till mer material blir källsorterat.

Vår hjärna tycker inte om att förbruka energi, vilket sker vid varje beslut vi gör – särskilt ju mer vi behöver fundera över beslutet. Det kan därför vara smart att få människor att stanna upp och fundera en gång till innan de slänger avfall, för att minska risken att de sorterar fel. Sopor som deponeras (läggs på hög) kanske kan uppmärksammas genom att märka sopkärlet med ”Soptipp”

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in