Koppla källsortering till identiteten för ökad återvinning

Få vill svara nej på frågan “Är du en person som tar ansvar för sitt avfall?”. Ifall man ställs inför den här frågan i samband med källsortering kommer det bli betydligt svårare att inte sortera korrekt.

De flesta identifierar sig som någon som bryr sig om hållbar utveckling, men ibland kan man behöva några extra påminnelser för att manifestera detta i praktiken. Exempelvis är det så att många som säger sig vara för källsortering faktiskt slarvar när det väl kommer till kritan. För att undvika detta är det många gånger effektivt att tala till personens identitet, att påminna personen om sin självbild och värderingar. Detta eftersom vi överlag tenderar att sträva efter att våra handlingar, känslor och attityder ska ligga i linje med varandra – särskilt när vi uppmärksammas på att de har råkat glida isär. Vår hjärna helst vill att det ska råda samstämmighet mellan vår självbild och våra handlingar.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in