Klimatanpassa genom att uppdatera tumregler för jordbruket

Målgruppskategorier:
Arbetsplatser
Evidensnivå:
Förslag

Vi använder oss ofta av tumregler i olika sammanhang. Många gånger kan dock dessa vara förlegade och i behov av uppdatering. Ett sätt att effektivisera vårt jordbruk kan vara att ordentligt se över och därefter uppdatera de tumregler som ligger till grund för rutinerna.

För att spara tid och energi tenderar våra hjärnor att ta genvägar och förlita sig på så kallade tumregler (en regel att följa, i brist på bättre kunskap, som ger godtagbara resultat eller åtminstone är en bra chansning). Detta brukar fungera ganska bra, men vissa tumregler som stämde förr gör det inte längre. 

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in