Ställ påminnande frågor som ökar källkritiken i sociala medier

I dagens informationssamhälle har det blivit alltmer viktigt att vara källkritisk. Ibland kan vi behöva en nudge för att komma ihåg att bedöma hur trovärdig en källa är. Ett smart sätt att göra det är att ställa kritiska frågor i rätt tillfälle.

Förenklat går det att säga att hjärnan för att spara tid och energi använder sitt s.k. “System 1” för det mesta tänkandet. Den fattar många av våra beslut automatiskt, grundat på bl.a. vana eller impuls, och använde genvägar såsom känslor och tidigare erfarenheter som guide. För det mesta fungerar detta väl – vi hade inte kunnat fungera utan det – men ibland leder det till att vi gör misstag.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in