Använd smart placerade påminnelser för att minska energiförbrukning

När vi befinner oss i miljöer där vi skapat rutinmässiga beteenden kan det vara extra svårt att bryta ett mönster. Därför kan det vara behövas påminnelser om smarta knep för hur man kan spara energi i precis rätt ögonblick. Här finns ett gäng smarta nudgar samlade.

De flesta av oss vill minska våra ekologiska fotavtryck. Men vart börjar man och hur ska man komma ihåg alltihop när vardagen tar över? För att underlätta klimatvänliga beteenden kan det vara hjälpsamt att använda tydliga och välplacerade påminnelser. Dessa får dessutom gärna helst fokusera på det korrekta beteendet snarare än det inkorrekta, säga tack på förhand med trevlig ton för att ge positiv förstärkning, samt naturligtvis vara utformade för att vara grafiskt tilltalande.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in