Anpassa rutinen till behovet: allt måste inte starta samtidigt

När hushåll och företag sätter igång många saker samtidigt uppstår dyra och miljöskadliga effekttoppar i elnätet – att sprida ut förbrukningen är därför viktigt. Tack och lov är det enkelt åtgärdat.

Problem/Möjlighet

En s.k. effekttopp sker när effektuttaget i verksamheten är som högst, alltså när många elektriska apparater eller maskiner används samtidigt. Dessa toppar är kostsamma, både för verksamheten när elräkningen och miljöpåverkan blir högre, och för samhället eftersom topparnas hårda belastning på elnätet kan leda till störningar och avbrott. Den dagliga verksamheten bygger ofta på invanda rutiner och dessa speglas ofta i ett tydligt mönster i energianvändningen. En sektor vars dagliga energianvändning har ett sådant tydligt mönster är livsmedelsbutiker. Genom att göra enkla justeringar i timingen för när apparater och maskiner används kan effekttopparna kapas.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in