Uppmuntra åtaganden om att skänka pengar om ett par månader

Många tycker att det är lättare att bestämma sig för att skänka pengar i framtiden än att göra det direkt i stunden. En nudge som visat sig effektiv för att öka donationer till välgörenhetsorganisationer är att få människor att förbinda sig till att skänka pengar i framtiden.

De flesta kan tänka sig att skänka mer pengar i framtiden, men kanske inte nu. Att få givare att förbinda sig till att skänka högre summor framöver snarare än att börja göra det direkt kan därför vara ett bra tillvägagångssätt för välgörenhetsorganisationer. Dessutom uppskattar givarna själva säkert valmöjligheten.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in