Minska energiförbrukning genom prylar som visualiserar i realtid

Det kan vara svårt för oss att komma ihåg att saker drar el också när vi inte använder dem, och lika svårt kan det vara att förstå hur mycket el som förbrukas. Det finns dock flera smarta produkter som använder ljus och färger för att komma runt den här problematiken.

Verktyg som i realtid visuellt och tydligt visar hur mycket el man använder kan få fler att tänka över sin elförbrukning. Text och siffror kan vara ett bra komplement, men genom att visualisera förbrukningen med färger och flöden blir informationen mer lättillgänglig. Ett exempel på detta kan vara en laddare som lyser rött när den sitter i men inte laddar något.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in