Använd checklista för energibesparing i hushåll

Glömmer du eller andra medlemmar av ditt hushåll ofta att stänga av apparater som inte används? Du är inte ensam. Men det finns tricks att använda för att göra det lättare att komma ihåg. Ett sätt att nudga dig själv och andra är att använda enkla checklistor som sätts upp på smarta ställen.

Idag finns det ofta en mängd energislukande apparater i vår omgivning och det kan vara svårt att hålla reda på vad som är igång och vad som skulle kunna stängas av för att spara energi. För att hjälpa oss att hålla reda på och komma ihåg att stänga av apparater som inte används för tillfället kanske enkla checklistor över t.ex. vad som ska stängas av, skruvas ner, programmera eller dra ur etc. vara användbara. 

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in