Visa att många äter vegetariskt

Vi påverkas mer än vad vi tror av vad människor i vår omgivning gör. Speciellt stort inflytande har människor som är nära oss eller som vi identifierar oss med. Att tydligt kommunicera hur många i staden eller på arbetsplatsen som äter vegetariskt kan av den anledningen vara effektivt för att minska köttkonsumtionen.

Vi människor påverkas både medvetet och omedvetet av olika sociala normer (oskrivna sociala regler) som berättar för oss hur vi bör bete oss. Vi tenderar att ofta influeras främst av andra människor som är nära oss eller som vi kan identifiera oss med. Ett användbart sätt att få människor att äta mer vegetarisk kost kan kanske därför vara att kommunicera lokala människors vegetariska matvanor.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in