Uppmana till röstning med fimpen för minskad nedskräpning

De flesta människor vet så klart att det inte är bra för vare sig djur eller människor att slänga fimpar på marken. Ändå är fimpar på många platser det vanligaste skräpet. Att göra det roligare eller mer intressant att fimpa genom att låta rökare rösta med sin fimp i en s.k. fimpomat har visat sig vara en effektiv metod på flera håll i världen.

Problem/Möjlighet

De flesta rökare vet om att det finns många negativa konsekvenser av att fimpa på marken. Trots det utgör fimpar 80 % av allt skräp på marken i svenska stadsmiljöer. Orsakerna till detta kan vara många. Det kan bland annat bero på att fimpar inte alltid betraktas som skräp,  att vissa sociala normer gör att det kan kännas enkelt att “komma undan” och upplevas som coolt att nonchalant kasta sin fimp på marken eller att man är stressad och snabbt behöver fimpa m.m.

Att uppmuntra och hjälpa människor att komma ihåg att fimpa på rätt ställe är därför viktigt. Ett sätt som visat sig vara effektivt, förutom att tydliggöra vart askkoppen finns, är att göra det roligt att fimpa rätt. En lösning som haft framgångsrika resultat på flera håll i världen är den s.k. fimpomaten med humoristiska och skräddarsydda budskap.

Smart nudge

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in