Tidsosäkerhet istället för utfallsosäkerhet i klimatscenarier

Hur man formulerar meddelanden om klimatstörningar har stor inverkan på hur det tas emot av människor. Att lägga fokus på osäkerheter kring tid snarare än utfall har visat sig ha större genomslagskraft. Därför är det smart att ha det i åtanke i klimatkommunikation.

När man kommunicerar om klimatstörningar kan det ibland väcka försvarsmekanismer hos oss människor som gör oss mindre handlingskraftiga. Våra reaktioner på informationen verkar påverkas av hur konsekvenserna presenteras – fler verkar bli mer handlingskraftiga om man fokuserar på osäkerheter kring tid istället för osäkerheter kring utfall.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in