Ta steg mot återvinning för att få fler att källsortera

Ibland kan det vara lättare att anamma ett nytt beteende när man gjort något liknande förr. Genom att få människor att göra saker kopplade till återvinning blir det en del av självbilden och sannolikheten för att personen faktiskt börjar källsortera ökar.

Problem/Möjlighet

Vi vill ofta gärna att våra handlingar, känslor och attityder ska gå hand i hand. När vi tycker en sak men gör en annan så kan vi uppleva ett obehag, s.k. kognitiv dissonans. För att få tillbaka balansen tenderar vi därför att antingen ändra vårt beteende eller våra attityder så att de går i linje med varandra. För att få fler att se sig som personer som källsorterar sitt avfall och därmed få dem att återvinna mer kan det därför finnas en poäng i att be personen göra mindre saker som är relaterade till återvinning först för att öka sannolikheten att de sen anammar målbeteendet.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in