Synliggör vad avfallet kan bli för att öka källsortering

Ibland slarvar vi och slänger avfallet i restavfall istället för att källsortera det. Hade vi fått en påminnelse om att det återvunna avfallet faktiskt blir något nytt så skulle fler av oss källsortera noggrannare.

Problem/Möjlighet

Varje dag gör vi mängder av val. Vissa ger vi extra eftertanke, men de flesta gör vi per automatik utan att reflektera speciellt mycket över dem. Vi gör detta eftersom vår hjärna vill spara energi. Vi kan helt enkelt inte överväga för- och nackdelar och konsekvenser av varje val vi gör. Exempelvis händer det att vi slarvar och slänger material i hushållssoporna istället för att källsortera dem. Genom en enkel påminnelse som visar vad vårt skräp faktiskt kan bli kan vi hjälpa hjärnan att tänka till och på så vis uppmuntra till mer källsortering.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in