SMS-pepp för en grönare livsstil

Klimatförändringarna medför att vi i mångt och mycket behöver lägga om delar av vår livsstil. Peppande SMS har visat sig fungera väl i andra sammanhang, och kan därför agera stöttepelare i processen att skaffa sig nya, grönare vanor.

För många av oss är det viktigt med stöd och pepp från omgivningen för att få energi att orka med svåra saker. Vidare är vi sociala varelser och vill gärna leva upp till förväntningar som människor runt omkring har på oss. Stöttande SMS har visat sig fungera bra t.ex. för att få vuxna studenter att kämpa på med sin utbildning och öka sina skolresultat.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in