Smart digital handlingslista som ger feedback, tips och starkare åtaganden

Val av varor som fattas i en butik full av frestelser tenderar att bli mer ohälsosamma än val som medvetet fattas på förhand. Shoppinglistan är därför ett kraftfullt hjälpmedel. Genom att digitalisera denna kan vi dessutom öka de goda effekterna genom olika feedback-funktioner.

Varje dag fattar vi många beslut som vi inte reflekterar särskilt mycket över. Vi gör dessa val per automatik grundat på t.ex. tidigare beteenden eller tumregler. Detta kan dock leda till att vi fortsätter med en gammalt beteende trots att vi egentligen vill bryta det – t.ex. att vi fortsätter köpa halvfabrikat eller kött trots att vi vill sluta. Matbutiker i synnerhet är experter på att utforma butikshyllor, produktplaceringar och sina erbjudanden för att hålla fast oss vid sådana beteenden när vi stressat rör oss genom gångarna.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in