Självövertalning för att använda mindre energi

Vi kan ibland behöva bli uppmärksammade på när våra egna åsikter inte stämmer överens med vårt beteende. Med hjälp av ett enkelt brev kan hushåll minska sin elförbrukning, åtminstone kortsiktigt.

Problem/Möjlighet

Människans hjärna tenderar att sträva efter att ha balans. När våra våra attityder, känslor och handlingar inte går i samma riktning uppstår ett obehag, s.k. kognitiv dissonans. T.ex. om vi blir uppmärksammade på att vi säger att vi tycker att det är viktigt att spara energi men samtidigt förbrukar mycket energi i vårt hushåll. En vanlig lösning för att minska dissonansen är att ändra sin attityd (om attityden inte är stark, det inte finns några yttre påtryckningar och beteendets negativa konsekvenser är kända). Om personen däremot fäster stor vikt vid attityden kommer troligtvis förstärkning av den ursprungliga attityden istället att uppstå och beteendet ändras. Det kan därför ibland vara fördelaktigt att helt enkelt påminna människor om deras egna attityder för att ändra deras beteende – t.ex. vad gäller elkonsumtion.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in