Skicka invånarna rätt signal om källsortering

Vi tenderar att anpassa vårt beteende efter de ramar och gränser som vi upplever är kopplade till det, de signaler som omgivningen skickar. Går det att ta hjälp av detta för att nudga hushåll till att källsortera mer?

Problem/Möjlighet

Vi människor påverkas ofta mer än vad vi tror av signaler och ledtrådar i vår omgivning. Mer eller mindre omärkligt får de oss att göra vissa val och anamma vissa vanor. Vi tenderar bl.a. att anpassa oss efter och hålla oss inom upplevda gränser – göra så som vi upplever att andra förväntar sig att vi ska göra. Genom att anpassa den fysiska miljön till att skicka bättre signaler, som t.ex. större kärl för återvinning, kan fler uppmuntras till att återvinna mer.  

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in