Påminn om bilens tidstjuvar för att gynna andra färdmedel

När vi jämför restiden för bil med andra färdmedel glömmer vi ofta de tidstjuvar som inte är en del av själva körtiden, såsom att hitta parkering och skrapa rutorna. Genom att påminna oss själva om sådana tidstjuvar kan det bli enklare att börja välja alternativa, mer miljövänliga, färdmedel.

När ett beteende har blivit en vana tenderar vi ibland att bortse från problem kopplade till det och att främst tänka på dess fördelar. Detta gör att det kan bli lätt att fortsätta i samma fotspår utan att överväga andra, potentiellt bättre, alternativ. Kanske kan ett sätt att bryta de gamla vanorna och minska bilanvändningen vara att uppmuntra bilister till att sätta upp tydliga lappar som varje dag påminner dem om bilens sanna restider.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in