Öka sparande med frågor som kopplar samman nu- och framtid

Vi människor har medfödda svårigheter att se det framtida värdet av vad man gör just nu. Därför ligger inte alltid pensionssparande så nära tillhands. Ett sätt att överbrygga gapet är att ställa frågor om framtiden.

Jämfört med att tänka på och agera i nuet har vi människor väldigt svårt att tänka på och agera för framtiden. Exempelvis lider vi av s.k. ‘hyperbolisk diskontering’: att få någonting här och nu är mycket mer värt att få samma sak vid en punkt längre fram i tiden. När vi vill försöka förändra beteenden här och nu för att undvika framtida konsekvenser, eller realisera framtida vinster, är det därför viktigt att överbrygga detta gap i tid och upplevd psykologisk nytta.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in