Öka deltagande i miljövårdsprogram med förebilder inom jordbruket

De flesta av oss är sociala varelser. Hur andra gör påverkar oss, vare sig vi vill eller inte. Därför är det smart att framhäva de personer som gör bra saker. Sådana sociala bevis har visat sig fungera t.ex. för att öka miljövården i jordbruket.

Problem/Möjlighet

Ett viktigt verktyg för att bevara biologisk mångfald är att satsa på miljövård inom jordbruket, något som dessvärre ofta blir bortprioriterat. Det bakomliggande problemet är vanligtvis att vi människor rutinmässigt tenderar att lägga alltför stor vikt vid nutiden och missbedöma hur viktigt det är med långsiktiga investeringar. Likväl finns det många som tänker långsiktigt, så eftersom vi människor är flockdjur kan det vara bra att försöka inspirera andra genom att lyfta fram dessa individer.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in