Öka återanvändning av handdukar genom budskap om andra gästers beteende

Vi påverkas i högre utsträckning än vi tror av vad andra människor tycker och gör. Detta stämmer t.o.m. om dessa andra människor bara liknar oss på konstiga sätt som inte borde spela roll. Hotell och liknande inrättningar kan nyttja detta.

Problem/Möjlighet

Att kommunicera sociala normer är ofta ett starkt sätt att nudga människor till hållbara beteenden. T.ex. kan hotell på så vis få fler gäster att återanvända sina handdukar – särskilt om de gör budskapet väldigt personligt ”nära”. Att nyttja vår flockdjursmentalitet kan därmed spara mängder av vatten, energi och tvättmedel.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in