Visa mindre klimatdålig mat för att minska resursförbrukning

För att motverka att hungriga personer tanklöst slevar upp mer mat än de kan äta på tallriken kan man använda sig av olika typer av nudgar. Exempelvis kan man använda mindre byttor eller lägga på ett lock för att öka friktionen att ta mat.

Hur mycket mat som presenteras kan påverka hur mycket vi slevar upp på tallriken, både eftersom mängden mat vi ser visar hur mycket vi kan ta utan att det negativt påverkar andra som det ska räcka till men också för att det fungerar som en psykologisk signal som ger oss information som vi behöver för att navigera situationen. Om mängden mat är stor sätter det ett högt s.k. “ankare”. Detta ankare påverkar dels vår medvetna uppfattning om vilken portionsstorlek som rekommenderas och dels vårt undermedvetna beslutsfattande om vad som är en rimlig mängd att ta.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in