Ge hushåll smart display-feedback för att minska energiförbrukning

Ett sätt att få fler att tänka över sin elförbrukning är att tydligt visa deras användning i realtid. Att ge sådan feedback via s.k. In-Home Displays kan få hushåll att spara på elen, särskilt när feedbacken ges på rätt sätt.

Problem/Möjlighet

När och hur vi får feedback som visar effekten av våra vardagliga beteenden kan spela stor roll för hur vi väljer att agera i framtiden. Ofta dimper det exempelvis bara ner en faktura med sammanställning av elförbrukningen en gång i månaden. Det kan då vara svårt att komma ihåg kopplingen mellan kWh på elräkningen och ens vardagsrutiner. Att istället få feedback i realtid, d.v.s. direkt när förbrukningen sker, via en s.k. In-Home Display (IHD), som dessutom gör elanvändningen mer synlig, kan hjälpa oss att minska vår elförbrukning.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in