Kommunicera sociala normer om grannarnas energianvändning

Säga vad man vill om grannar, men deras beslut påverkar ofta hur vi själva tänker – men bara om vi känner till deras val. Kanske pratar man inte så mycket om energival med varandra, men genom hjälpsam information kan grannar inspirera varandra ändå.

Problem/Möjlighet

Det är vanligt att man inte tror att man blir särskilt påverkad av sociala normer, alltså vad som är vanligt och accepterat bland andra människor. Det har dock visat sig att sociala normer har en mycket stor omedveten påverkan på vårt beteende. Det räcker ofta med att få vetskap om hur andra agerar i olika situationer för att man ska bli mer benägen att bete sig likadant i en liknande situation. Denna mekanism kan användas när man utformar kommunikation för att tackla miljöproblem. Kommunicerar man exempelvis grannars energianvändning kan det påverka hur mycket el andra i närheten använder – trots att det är ett val som görs helt utan andras vetskap.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in