Hjälp till att spara löneökningar till cleantech-investeringar

Beteendeforskning visar att vi tenderar att föredra mindre omedelbara vinster framför större vinster i framtiden. Det finns lyckligtvis många effektiva knep för att komma runt det här, vilket kan vara bra vid olika typer av investeringar och sparande. Här listar vi ett gäng exempel.

Vi människor tenderar att föredra en vinst nu framför en ännu större vinst i framtiden — ju längre fram i tiden desto större chans att föredra vinsten idag. Eftersom t.ex. investeringar för energieffektivisering ofta är ganska stora och ger avkastning först en bit fram i tiden kanske en ‘Conserve More Tomorrow’-plan skulle kunna hjälpa människor att spara mer.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in