Hjälp shoppare nudga sig själva till att stå emot tankefällor

Känner du dig också ofta frestad att köpa något du egentligen inte behöver när du står i butiken? Det finns effektiva sätt att hjälpa sig själv att stå emot köpsuget.

Vi utsätts för många beslutssituationer varje dag och gör en stor del av våra val automatiskt, undermedvetet, eftersom det sparar energi för hjärnan. Detta fungerar för det mesta väl, men ibland leder det till misstag. Vi kan t.ex. lätt råka bli lurade att köpa något vi egentligen inte vill ha. För att minska onödig konsumtion kan det därför vara fördelaktigt att göra butiksbesökaren medveten om att denne kan tjäna på att aktivera sitt mer analytiska tänkande, för att “avskeva” sig själv (“debias” på engelska).

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in