Ha grön el som förval för att gynna förnybart

Förval är ofta kraftfulla nudgar. Ett område de har visat sig vara användbara i är att hjälpa elbolag att öka andelen kunder som köper förnybar el.

Problem/Möjlighet

Mänskligt beteende influeras av vår psykiska och fysiska omgivning. Det som redan är valt eller ikryssat åt oss utgör ofta en särskilt stark nudge. Sådan förinställning har använts till stor nytta inte minst för att nudga hushåll till att köpa förnybar el.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in