Göm engångsartiklar för att gynna återanvändning

Engångsartiklar är ett onödvändigt ont för naturen, och vi borde verkligen försöka styra till andra lösningar så ofta det går. Att göra det lite svårare för människor att välja exempelvis engångsmuggar vid kaffeautomaten kan ha större genomslagskraft än man tror.

Servetter, muggar, sugrör och andra engångsartiklar är ofta ett onödigt slöseri på resurser. Men tyvärr är de är ofta lättillgängliga, vilket gör att de används slentrianmässigt. En av nudgingens grundregler är att även väldigt små förändringar i hur pass mycket ‘friktion’ som är förknippat med beteendet kan få stora förändringar för hur många som utför det. 

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in