Ge det energieffektiva belysningsförslaget som förval

För att få fler att förbruka mindre el kan det vara bra att i första hand presentera de mest effektiva lågenergilamporna för personer/organisationer som renoverar. Detta kan minska energiförbrukningen inte minst eftersom vi ofta lyssnar på rekommendationer.

Ingen studie har testat den här nudgen i verkligheten men ett amerikanskt labbexperiment visar att det finns potential i den. I olika omgångar testade de hur lågenergilampor som förval kontra glödlampor som förval påverkade deltagarnas val. När lågenergilampor var förvalet slutade det med att de blev den vinnande belysningslösningen för 80 % av deltagarna, medan samma siffra för när de inte var förvalet var 56 % – alltså en stor skillnad! Forskarna undersökte också om andra aspekter var avgörande exempelvis hur lång tid de hade på sig att bestämma eller om de behövde kategorisera fördelarna med de olika alternativen. Likt många andra förvalsnudgar var det effektivt då den uppfattas som en rekommendation, vilket underlättar vårt beslut – särskilt om vi anser att den som har utformat förvalet är trovärdig.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in