Förläng hissens väntetid för att gynna användande av trapporna

Vår samtid är full av bekvämligheter som gör att saker i vår vardag går snabbare än någonsin förr. Hissen är en av dem. Men i vissa fall vore det kanske bättre om det var lite mindre bekvämt – då kan både klimat och ekonomi gynnas.

Problem/Möjlighet

I en situation där det finns två alternativ med samma belöning tenderar människor ofta att välja det alternativ som kräver minst ansträngning. Genom att t.ex. öka den tid, och därmed viljestyrka, som krävs för att ta hissen kan därmed sannolikheten öka för att fler människor väljer trapporna istället. Detta brukar kallas att öka “friktionen”, alltså det motstånd, som är förknippad med beteendet.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in