Få maten och drycken att låta större för att gynna val av mindre storlek

Överkonsumtion av mat är ett problem både för hälsa och miljö. Nudgar som uppmuntrar val av mindre portioner fyller därför en viktig uppgift. Eftersom våra val ofta påverkas av hur alternativen beskrivs kan det vara klokt att lägga lite extra omtanke på smarta formuleringar.

Många av oss påverkas av hur ett budskap presenteras och den känsla och uppfattning vi får om oss själva när vi tar del av budskapet. Att på etiketter, menyer eller skyltar ändra ”Mellan” till ”Stor” eller ”Dubbel” kanske därför kan uppmuntra människor till mindre överkonsumtion av mat och dryck.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in