Få fler att isolera vinden med hjälp av vindsstädning

Att ta ett extra steg åt personer vi önskar ska förändra ett beteende är ofta en god idé. Kan det därmed vara smart för myndigheter och andra aktörer som vill få fler hushåll att isolera sina vindar att göra det enkelt för dem att boka vindsrensning?

Problem/Möjlighet

Att välja att göra en investering, som man kanske vet lönar sig i längden, kan vara motigt eftersom det tar energi från oss. Varje litet steg som behövs kräver ytterligare energi. Den friktion som uppstår från dessa hinder kan hålla tillbaka ett önskvärt beteende. Genom att inte bara tänka på kostnader utan även på vad människor tycker är jobbigt, samt på vad de inte själva kommer att tänka på, kan t.ex. beslutet att isolera vinden underlättas.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in