Enkel feedback på områdets/byggnadens källsortering

Kan enkel feedback öka bostadsområdens källsortering? Svaret från runtomkring i världen är ett rungande ja, men effekten skiljer sig åt beroende på hur duktig målgruppen redan är.

Problem/Möjlighet

De flesta av oss människor påverkas mer än vad vi kanske tror av vad andra människor gör och tycker, s.k. sociala normer. Att visa upp vad många andra människor gör bra, som t.ex. att noggrant källsortera sitt avfall, kan därför påverka andra till att göra detsamma.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in