Använd smart placerade påminnelser för att minska resursförbrukning

Ibland är en påminnelse i exakt rätt ögonblick vad som behövs för att vi skall bryta ett rutinmässigt beteende. Här finns en lång rad enkla nudgar för att minska resursförbrukning.

Det finns så många sätt att spara på resurser. Många av dem har att göra med rutinbeteenden, och eftersom vi inte ägnar någon tankekraft att tala om på sådana beteenden så glömmer vi ofta bort att vi kan – och egentligen också vill – minska vår påverkan på miljö och klimat genom väldigt enkla medel. För att underlätta sådana resurssmarta beteenden kan det därför vara hjälpsamt att använda tydliga och välplacerade påminnelser. Dessa får dessutom gärna helst fokusera på det korrekta beteendet snarare än det inkorrekta, säga tack på förhand med trevlig ton för att ge positiv förstärkning, samt naturligtvis vara utformade för att vara grafiskt tilltalande.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in