Återkoppla om energirenovering för att uppmuntra genomförande

Att värma upp en bostad kräver mycket energi. Man kan spara en stor mängd energi genom att energirenovera sin bostad. För att öka sannolikheten att sådana insatser utförs kan inspektören ställa nudgande frågor i samtalet med den boende.

Det kräver mycket energi att värma upp en bostad, speciellt under vinterhalvåret. En del av denna energi förbrukas dessutom i onödan, eftersom brister i bostadens konstruktion såsom sprickor gör att värme läcker ut. Tips och råd från en hushållsenergiinspektör (en gratistjänst på många platser) om hur man kan renovera sin bostad för att göra den mer energieffektiv kan hjälpa till att minska en del av energiförbrukningen.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in