Ge app-hjälp med SMART:a energi- och vattenmål för hushållet

Appar till våra telefoner är effektiva kommunikationskanaler som öppnar upp för möjligheter att nudga oss till mer hållbara beteenden. Genom att användaren får sätta upp en målsättning och enkelt kan följa upp hur det går kan både energi- och vattenförbrukning minskas.

De flesta av oss har alltid telefonen på en armslängds avstånd. Appar som på vetenskaplig basis hjälper hushåll att sätta och följa upp tydliga individualiserade mål vad gäller att spara på resurserna i hemmet kan göra framsteg och utmaningar smidigt tillgängliga bara ett knapptryck bort. Alla kan se hur det går och får tack vare automatiserade förslag på förbättringar en bra plattform för att diskutera steg att ta. Jämförande återkoppling till andra hushåll kan kopplas på, liksom en uppsjö av andra kompletterande nudgar. Dessa kan inkludera förvalda mål och smart presentation av olika förslag på mål (inkl. väldigt högt satta mål) för att locka till att anamma höga mål. Det kan också handla om smarta översättningar av vad framgång betyder inte bara i elförbrukning och kostnader utan även i t.ex. klimatutsläpp, i form av vad dessa minskade utsläpp har för betydelse och i form av framsteg i strävan att spara tillräckligt med pengar för att göra saker man har berättat för appen (klimatvänlig långresa med familjen, pengar till utbildning, välgörenhet etc.).

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in