Använd positiv osäkerhet i klimatscenarier

Det är ett naturligt mänskligt drag att vilja undvika risker. För stort fokus på risker i kommunikation kring klimatet kan därför vara handlingsförlamande för oss. Här finns smarta tips på hur man bäst kommunicerar risker så att människor känner sig motiverade att agera.

Vi människor vill ofta undvika risker, men ett för stort fokus på risker kan vara förlamande för oss. Försvarsmekanismer kickar in när det blir för jobbigt. Vid kommunikation om konsekvenser av klimatstörningarna kan det därför vara lämpligt att använda en positiv inramning av osäkerhet (20 % chans att undvika en konsekvens) snarare än en negativ (80 % risk att att inte undvika den).

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in