Använd adjektiv som “äventyrlig” för att uppmuntra gröna matval

Ordval påverkar oss mer än vad vi tror. Sättet något beskrivs på avgör i stor utsträckning vad vi väljer. Att använda ord som många vill identifiera sig med, som t.ex. “äventyrlig”, för att beskriva hållbara maträtter är ett smart och enkelt sätt att påverka människors val.

Hur vi ramar in ett budskap spelar roll – argumenten vi använder, aspekterna vi väljer att framhäva och aspekterna vi väljer att inte prata om. T.o.m. enskilda ordval kan bli avgörande för ifall en person testar en ny miljövänlig sak eller inte. Att t.ex. betona ett karaktärsdrag som många vill identifiera sig med såsom “äventyrlig” kan vara en bra idé.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in